Sekolah Selamat Pagi Indonesia

Pada tahun 2003, HDI dan Enterpriser yang mengambil bahagian telah memulakan Visi 2010 , inisiatif ini adalah untuk menubuhkan sebuah sekolah dan asrama untuk anak-anak yatim. Kejayaan ini dicapai melalui usaha semua pihak yang terlibat: Enterpriser kami telah menyumbangkan peratusan pendapatan mereka untuk membantu membina sekolah di Batu Malang, Indonesia manakala HDI telah mendermakan tanah tersebut. Dikenali sebagai Sekolah Selamat Pagi Indonesia, institusi unik ini berada di atas dan di luar kurikulum sekolah dengan mengajarkan kemahiran hidup seperti pertanian, keusahawanan dan pembangunan peribadi. Sekolah ini juga sering mengatur perjalanan di luar negara untuk mendedahkan pelajarnya kepada pemandangan dan budaya yang berbeza. Ia kini diurus oleh Enterpriser HDI di bawah kumpulan Billionaires dan 150 pelajarnya menjalankan aktiviti harian sekolah. Sekolah Selamat Pagi Indonesia juga telah berkembang menjadi taman tema untuk keluarga, memenuhi acara latihan korporat dan menyediakan penginapan rumah tamu. Ia mempunyai rancangan untuk berkembang lagi pada masa akan datang.


Ketahui lebih lanjut di www.selamatpagiindonesia.org