Kehadiran Global

Keluarga Syarikat HDI hadir di 6 negara yang berlainan di seluruh dunia.
Singapura Malaysia Amerika Syarikat - Penyelidikan & Pembangunan (R&D)
Indonesia Hong Kong Filipina

Global Presence


Kumpulan Perniagaan HDI: :
 Pemasaran Rangkaian Sosial Perdagangan & logistik  Pegangan harta tanah 
Pengiklanan  Perkhidmatan kewangan  Perkhidmatan pengurusan 

business groups