HDI Systech

HDI Systems Technologies, Inc. atau HDI Systech telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2006 sebagai subsidiari syarikat HDI Group of Companies. Ia membangunkan platform teknologi maklumat yang berkesan, teguh, mesra pengguna dan berskala yang memenuhi keperluan syarikat dalam persekitaran perniagaan yang semakin kompleks saat ini.


HDI Systech membantu membangunkan penyelesaian dalam perkara-perkara berikut:

  • Analisis pengurusan dan trend untuk membuat keputusan
  • Proses kejuruteraan semula perniagaan untuk meningkatkan kecekapan
  • Pengurangan urus niaga untuk menjimatkan masa dan wang
  • Menguruskan penggunaan tenaga manusia dan meningkatkan kemahiran

  • Ketahui lebih lanjut di www.hdisystech.com